icon
Department
Ban Pháp chế và Tuân thủ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
06/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
- Thực hiện kế hoạch công việc của cá nhân được giao đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký và chỉ tiêu khác do các cấp quản lý giao.
- Xây dựng và trình ban hành các văn bản nội bộ, mẫu biểu về pháp lý.
- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực pháp lý để phục vụ quản trị, điều hành, kinh doanh của ABBANK; Cho ý kiến tư vấn pháp lý; Thẩm định, kiểm tra về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản nội bộ của ABBANK; thẩm định, kiểm tra về mặt pháp lý đối với dự thảo hợp đồng trước khi ký kết với đối tác theo quy định của ABBANK.
- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực pháp lý để phục vụ quản trị, điều hành, kinh doanh của ABBANK; Cho ý kiến tư vấn pháp lý; Thẩm định, kiểm tra về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản nội bộ của ABBANK; thẩm định, kiểm tra về mặt pháp lý đối với dự thảo hợp đồng trước khi ký kết với đối tác theo quy định của ABBANK.
- Thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý trong các giao dịch giữa ABBANK với khách hàng: Tham gia đàm phán, làm việc với khách hàng, đối tác trong quá trình xác lập giao dịch, dự thảo hợp đồng.
- Xây dựng dự thảo các hợp đồng mẫu áp dụng đối với các giao dịch thuộc nghiệp vụ kinh doanh của ABBANK và các hợp đồng khác thuộc phạm vi hoạt động của ABBANK phù hợp với quy định của pháp luật.
- Theo dõi, nắm bắt và phân tích những thay đổi của các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng.
- Đại diện cho ABBANK hoặc hướng dẫn về mặt pháp lý cho các đơn vị của ABBANK khi tham gia tranh tụng tại các cơ quan tài phán, làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền (trừ các vụ án, vụ việc liên quan đến công tác xử lý nợ) trong trường hợp có các tranh chấp xảy ra theo phân công của Trưởng Phòng Dịch vụ Tư vấn  Pháp chế/Lãnh đạo Ban Pháp chế & Tuân thủ.
- Hướng dẫn pháp lý trong xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp phát sinh giữa ABBANK và khách hàng, đối tác, người lao động.
icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật chính quy – Văn bằng 1; Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề Luật sư hoặc đã tham gia đào tạo nghiệp vụ Luật sư;
- Nắm vững kiến thức pháp lý nền tảng về các mảng dân sự, đất đai, ngân hàng, doanh nghiệp, hôn nhân và gia đình, giao dịch bảo đảm,…;
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm pháp chế tại Ngân hàng hoặc lĩnh vực Tư vấn pháp lý, Tố tụng thi hành án tại các Ngân hàng
- Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản; Ưu tiên có trình độ Anh Văn tốt.
- Trung thực, nhiệt huyết, chịu áp lực cao trong công việc.
 
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)