icon
Department
Kiểm toán nội bộ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
18/10/2020
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
 • Thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh toàn hàng hàng ngày, tháng

 • Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động của KTNB gửi Ngân hàng nhà nước;

 • Phối hợp với các Bộ phận kiểm toán tại các Phòng Thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ và rà soát, đánh giá độc lập tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về Giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cá nhân, bộ phận tại Ngân hàng An Bình liên quan đến hoạt động được đánh giá rủi ro cao thông qua kết quả kiểm toán liên tục khi có đề xuất của các Phòng và theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Báo cáo và Trưởng phòng Chính sách và vận hành

 • Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm toán liên tục hàng năm hoặc các cuộc kiểm toán phát sinh của Phòng Kiểm toán Khối nguồn vốn, các Khối vận hành/hỗ trợ và Công ty con; Phòng kiểm toán Khối và Đơn vị kinh doanh;

icon
Requirement
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến tài chính, ngân hàng.
 • tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Có kinh nghiệm về giám sát các giao dịch bất thường của ngân hàng qua hệ thống Corebanking;
 • Am hiểu các nghiệp vu Ngân hàng thương mại và hệ thống Corebanking, biết nhận định và phân tích đối với các giao dịch của Ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm viết báo cáo rõ ràng, thuyết phục.
 • Chuyên cần, chịu khó, thận trọng trong công việc
 • Có khả năng làm việc theo nhóm
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)