icon
Department
Ban Tài chính
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
  • Kiểm tra chất lượng của các thành tố dữ liệu quan trọng và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị dữ liệu;
  • Hỗ trợ các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị của ABBANK thực hiện kiểm tra chất lượng của các thành tố dữ liệu quan trọng mà Khối/Phòng/Ban/Đơn vị là chủ sở hữu;
  • Phối hợp với khối CNNH và đơn vị nghiệp vụ xác định các yêu cầu/khó khăn, đề xuất phương án khắc phục dữ liệu có vấn đề, cải thiện chất lượng dữ liệu;
  • Giám sát tình trạng khắc phục chất lượng dữ liệu của các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị của ABBANK;
icon
Requirement
  • Tốt nghiệp Đại học về Kinh tế/Ngân hàng/Kế toán/Tài chính.
  • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; có tư duy logic tốt; kỹ năng đàm phàn.
  • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế, thành thạo SQL, tin học văn phòng.
  • Có tư duy xây dựng báo cáo đo lường.
  • Hiểu biết về các nghiệp vụ trong ngân hàng, quy định liên quan trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
  • Hiểu biết về các thông lệ quản trị dữ liệu, chất lượng dữ liệu.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)