icon
Department
Khối Quản trị Nguồn nhân lực en
icon
Field
HR senior
icon
Province / City
Hồ Chí Minh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/07/2020
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Thực hiện tính lương, phụ cấp và các khoản chi khác theo quy định cho CBNV hàng tháng;
 • Thực hiện tính các khoản thưởng định kỳ hoặc đột xuất theo phê duyệt của cấp thẩm quyền;
 • Lập các quyết định điều chỉnh thu nhập của CBNV;
 • Thực hiện cập nhật, theo dõi thông tin lương, phụ cấp của CBNV trong thời gian làm việc tại ABBANK;
 • Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu đối với các Đơn vị tham gia BHXH tại địa phương hàng tháng;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân: Đăng ký mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, kê khai thuế hàng tháng, quyết toán thuế;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến thanh toán trợ cấp thôi việc cho CBNV;
 • Thực hiện thống kê, báo cáo các thông tin liên quan đến thu nhập CBNV; thuế TNCN; Phúc lợi và các khoản chi khác do Phòng Lương và Chế độ phụ trách;
 • Soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định, tờ trình, hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác tiền lương, phúc lợi;
 • Thực hiện lưu trữ và quản lý chứng từ, sổ sách về hoạt động của Phòng Tiền lương và chế độ đãi ngộ theo quy định;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc và các chế độ phúc lợi dành cho CBNV;
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
icon
Requirement
 • Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Nhân sự hoặc chuyên ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm làm công tác tính Lương, thưởng và thanh toán các chế độ cho người lao động, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm chuyên về mảng Lương, thưởng trong lĩnh vực TC - NH; Quy mô nhân sự >1000 headcount.
 • Đã từng thực hiện QT thuế TNCN cho lao động Việt Nam và lao động Nước ngoài; Am hiểu về luật thuế TNCN.
 • Hiểu biết sâu và rộng về các quy định luật pháp về lao động; về tiền lương và các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế.
 • Có các kỹ năng về giao tiếp, tạo lập mối quan hệ, thuyết trình, phân tích số liệu, kỹ năng sử dụng phần mềm, đặc biệt Excel thành thạo;
 • Có khả năng chịu đựng áp lực công việc cao.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)