icon
Department
Khối Vận hành
icon
Field
icon
Province / City
Hồ Chí Minh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/09/2022
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
 • Soạn thảo thành thạo bộ hợp đồng cấp tín dụng; bộ hợp đồng cầm cố/thế chấp/bảo lãnh, các văn bản liên quan tới đăng ký giao dịch bảo đảm, ngăn chặn chuyển dịch quyền sở hữu/sử dụng và các hình thức bảo đảm khác cho KHCN của các ĐVKD;
 • Thực hiện thành thạo kiểm tra hồ sơ, hạch toán liên quan đến Phát hành/tu chỉnh/chấm dứt Bảo lãnh trong nước của KHCN từ ĐVKD;
 • Thành thạo Kiểm tra trên bề mặt chứng từ tình hình thực hiện điều kiện phê duyệt và chứng từ sử dụng vốn vay cho KHCN trong phạm vi được phân quyền được quy định trong quy trình phối hợp;
 • Trực tiếp đi kiểm tra tuân thủ nghiệp vụ hỗ trợ tín dụng tại các Đơn vị kinh doanh theo phân công của Trưởng phòng xử lý tín dụng KHCN/giám đốc TT Vận hành tín dụng;
 • Đảm bảo thực hiện đúng cam kết thời gian xử lý giao dịch theo qui định ABBANK;
 • Đóng góp ý kiến cải tiến sản phẩm/quy định/quy trình xử lý tín dụng KHCN;
 • Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ hàng ngày phục vụ công việc tại đơn vị;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng /Giám Đốc Trung Tâm/Giám đốc Khối.
icon
Requirement
 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh...;
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm làm nghiệp vụ ngân hàng (các vị trí liên quan đến tín dụng);
 • Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, trung thực liêm chính trong các hoạt động;
 • Kiến thức: Am hiểu các sp liên quan đến tín dụng, các quy trình, quy chế, quy định của NH. Hiểu rõ quy định về yêu cầu hồ sơ tín dụng của các sp. Hiểu biết các quy định của pháp luật đặ biệt liên quan đến công tác tín dụng;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng;
 • Kỹ năng quản lý hồ sơ và báo cáo theo quy định;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)