icon
Department
Khối Quản trị Nguồn nhân lực en
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
20/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:

a. Xây dựng, thiết kế chương trình/ hoạt động  đào tạo và phát triển năng lực
- Xây dựng và thiết kế khung năng lực
- Nghiên cứu, phân tích và đề xuất Khung năng lực, cách thức phát triển năng lực theo các nhóm chức danh
- Xây dựng, thiết kế Khung năng lực, Lộ trình đào tạo theo các nhóm chức danh, theo cấp bậc, hoặc/ và theo nhu cầu định hướng phát triển nguồn lực của tổ chức 
- Xây dựng và thiết kế Chương trình đào tạo, Hoạt động đào tạo
- Tư vấn, hỗ trợ và phối hợp thực hiện các giải pháp phù hợp cho nhu cầu đào tạo của Khối/ Đơn vị trong tổ chức
b. Thực hiện giảng dạy các khóa đào tạo:
- Thực hiện giảng dạy các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng do cá nhân phụ trách và phát triển nội dung

2. Học tập và phát triển: 

- Đề xuất với lãnh đạo trực tiếp về nhu cầu đào tạo, huấn luyện và  PDP cá nhân.
- Thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của cá nhân theo quy trình và quy định của ABBANK.
- Xây dựng môi trường thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân và đơn vị
- Chia sẻ kiến thức, hỗ trợ công việc cùng với đồng nghiệp trong bộ phận

3. Các công việc khác: 

a. Phối hợp trong các dự án liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức
- Thực hiện các công việc được phân công có trách nhiệm
b. Các phát sinh khác
- Các phát sinh khác theo yêu cầu của Lãnh đạo trực tiếp

icon
Requirement

* Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị nhân sự.

* Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về xây dựng & thiết kế chương trình đào tạo trong ngành TC NH hoặc các vị trí tương đương

* Hình thức: không

* Kỹ năng: 
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày/ thuyết giảng tốt
- Kỹ năng máy tính văn phòng, đặc biệt Excel, Powerpoint tốt
- Tinh thần trách nhiệm, phối hợp cao
- Thái độ tích cực, ham học hỏi, linh hoạt và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn

Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)