icon
Department
Khối Bán hàng và Dịch vụ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
29/07/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Thực hiện thành thạo việc quản lý, thu hồi  xử lý các khoản nợ có vấn đề theo phân công: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đánh giá thực tế, xây dựng và triển khai phương án xử lý nợ, đánh giá kết quả và báo cáo cấp trên trực tiếp.
 • Thực hiện thành thạo việc quản lý danh mục, phối hợp, theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý các khoản nợ thuộc phân luồng và bộ phận khác quản lý quản lý, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các giải pháp phương thức quản lý, xử lý nợ nhằm kiểm soát chất lượng nợ danh mục đơn vị phụ trách theo kế hoạch được giao.
 • Phối hợp, hỗ trợ phòng ban nghiệp vụ liên quan theo quy trình, quy định và cơ cấu tổ chức bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động quản lý, xử lý nợ, nhận diện sớm rủi ro.
 • Tham gia góp ý nội dung các văn bản  liên quan đến hoạt động thu hồi, quản lý nợ đảm bảo hiệu quả, nhất quán xuyên suốt trong thu hồi nợ và đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm khách hàng.
 • Có khả năng đưa ra đánh giá, phản biện, góp ý nội dung các văn bản  liên quan đến hoạt động thu hồi, quản lý nợ đảm bảo hiệu quả, nhất quán xuyên suốt trong thu hồi nợ và đáp ứng các yêu cầu về trải nghiệm khách hàng.
 • Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm thực thi tốt vai trò nhiệm vụ và thích ứng với sự thay đổi có liên quan đến công việc.
 • Hợp tác chặt chẽ các vị trí liên quan (CRM, Ban XLN, Đơn vị kinh doanh), hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và Ngân Hàng. 
icon
Requirement
 • Bằng cấp: Trình Độ Đại Học, Ưu tiên chuyên nghành Luật/ Kinh Tế/ Tài Chính/ Ngân Hàng/ Quản Trị Kinh Doanh.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Ngân hành. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi xử lý nợ, thẩm định, kiểm soát sau vay.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Am hiểu về Pháp luật trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng và các lĩnh vực khác.
 • Kỹ năng nhận biết và xây dựng phương, thực thi phương án xử lý rủi ro tín dụng.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc Ngoại Ngữ khác.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)