icon
Department
Khối Bán hàng và Dịch vụ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Thực hiện thành thạo hoạt động quản lý thực thi Quản trị RRHĐ pháp lý và quản lý tuân thủ theo các dự án tại Khối.
 • Thực hiện thành thạo tư vấn về tuân thủ và QTRRHĐ tại Vùng/ĐVKD.
 • Có khả năng đưa ra đánh giá, phản biện và nhận diện tư vấn hỗ trợ đơn vị kinh doanh khi phát sinh vi phạm tuân thủ rủi ro hoạt động phát sinh từ hoạt động kinh doanh của khối.
 • Đầu mối tương tác, hướng dẫn với các ĐVKD trong công tác đánh giá, thực thi quản trị RRHĐ -TT thuộc khối.
 • Tập hợp và xây dựng danh mục RRHĐ-TT của khối, kiểm soát chỉ số RRHĐ-TT của Vùng/ĐVKD nằm trong định mức khẩu vị được phê duyệt
 • Báo cáo một cách chủ động lên cấp quản lý trực tiếp về sự kiện RRHĐ- vi phạm TT và thực trạng RRHĐ-TT mảng KH phụ trách đề xuất biện pháp kiểm soát phù hợp. Gửi thông tin, phối hợp xử lý sự kiện RRHĐ- vi phạm TT tới ORM, Ban PCTT theo cơ chế phối hợp giữa các bên.
 • Hỗ trợ và thực hiện một cách chủ động công tác đào tạo, truyền thông về tuân thủ và kiểm soát RRHĐ liên quan đến phân khúc khách hàng đang quản lý
 • Chủ động hối hợp ORM và Ban PCTT trong hoạt động quản trị RRHD và Tuân thủ tại ĐVKD và phân khúc KH phụ trách
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
icon
Requirement
 • Bằng cấp: Trình Độ Đại Học, Ưu tiên chuyên nghành Kinh Tế/ Tài Chính/ Ngân Hàng/ Kiểm Toán/Luật.
 • Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về Ngân Hàng, công ty tài chính, có hiểu biết về sản phẩm và hệ thống ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị rủi ro, Quản lý tuân thủ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán.
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án trong lĩnh vực QTRR và Tuân thủ, chiến lược dữ liệu và an toàn an ninh thông tin.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Am hiểu về Pháp luật trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng và các lĩnh vực khác.
 • Có kỹ năng tư vấn, thuyết trình và đào tạo tốt
 • Có tư duy phản biện và tư duy logic tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếng bằng tiếng Anh hoặc Ngoại Ngữ khác.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)