icon
Department
Khối Bán hàng và Dịch vụ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Có khả năng và thành tạo trong việc xây dựng mô hình, đội ngũ, quản lý sự thay đổi đảm bảo vận hành hoạt động quản lý, thu hồi danh mục nợ thuộc khối Bán hàng và dịch vụ và các khoản nợ thuộc phân luồng xử lý.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và đề xuất lên Cấp quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan đến vận hành, nhân sự, quy trình nhằm đáp ứng nguồn lực để đảm bảo hoạt động và liên tục cải tiến hiệu quả hoạt động theo định hướng từng thời kỳ.
 • Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng danh mục nợ khối Bán hàng và dịch vụ, vùng, trung tâm, đơn vị kinh doanh đảm bảo ngân sách và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch được giao.
 • Quản lý hiệu quả chặt chẽ kết quả thu hồi nợ thực hiện so với chỉ tiêu được giao. Triển khai đầy đủ các biện pháp để  hoàn thành mục tiêu quản lý chất lượng danh mục nợ được giao.
 • Tổ chức dự báo các rủi ro tiềm ẩn có nguy cơ phát sinh trong quá trình quản lý danh mục nợ.
 • Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình, về công tác quản lý nợ của các đơn vị phụ trách theo đinh kỳ tháng, quý, năm hoặc vụ việc lớn lên Giám đốc Khối và Lãnh đạo Khối liên quan.
 • Hợp tác chặt chẽ các vị trí liên quan (CRM, Ban XLN, Vùng, Khối Kinh doanh), hướng đến mục tiêu chung của đơn vị và Ngân Hàng. 
 • Đào tạo phát triển đội ngũ phát triển các kỹ năng chuyên môn, năng lực cá nhân để đảm bảo thực hiện công việc, kiểm soát nợ và hiệu suất công việc, phát triển năng lực nhân sự theo định hướng của ngân hàng.
icon
Requirement
 • Bằng cấp: Trình Độ Đại Học, Ưu tiên chuyên nghành Luật/ Kinh Tế/ Tài Chính/ Ngân Hàng/ Quản Trị Kinh Doanh
 • Kinh nghiệm: Tối Thiểu 10 năm về Ngân Hàng và chuyên môn liên quan đến quản lý thu hồi nợ, quản trị rủi ro tín dụng, quản lý kinh doanh (cấp trung trở lên), có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương.
 • Giao tiếp tốt, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Am hiểu về Pháp luật trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng và các lĩnh vực khác.
 • Có kỹ năng tổ chức quản lý đội nhóm và phối
 • hợp làm nhóm tốt,
 • Có tư duy khái quát và nắm bắt vấn đề tốt, nắm bắt  và triển khai ý tưởng đảm bảo hoạt động hiệu quả cao.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch
 • Giao tiếp tiếng Anh khá.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)