icon
Department
Khối Vận hành và Dịch vụ khách hàng en
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
07/09/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Chịu trách nhiệm chính về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Phòng/Bộ phận vận hành tại các ĐVKD thông qua việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực thi kế hoạch kinh doanh và thúc đẩy bán hàng theo từng thời kỳ.
 • Tham gia cùng Khối KHCN xây dựng chính sách KPIs, Incentive; Giám sát và đánh giá KPIs lực lượng bán, đưa ra các cảnh báo và biện pháp cải thiện.
 • Đôn đốc các Trưởng Đơn vị, lãnh đạo Phòng/Bộ phận Vận hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh.
 • Lập kế hoạch đào tạo, quản lý và triển khai tổ chức các chương trình đào tạo dành cho cán bộ giao dịch tại Quầy.
 • Xây dựng báo cáo, lập kế hoạch kinh doanh và kế hoạch ngân sách thúc đẩy bán hàng.
 • Chủ động phối hợp với các Đơn vị để xây dựng các chương trình thi đua, đảm bảo phù hợp với thực tế, năng lực cán bộ và tăng trưởng.
 • Quản lý đội, nhóm nhân viên.
 • Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo Phòng, Trung tâm và Khối VH và DVKH.
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng. Có kinh nghiệm thực tế tại các Ngân hàng về phát triển kinh doanh, kinh nghiệm về giám sát/thúc đẩy bán hàng.
 • Phân tích và tổng hợp kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh, mô hình bán hàng, tiếp thị, phát triển các chính sách cho khách hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng tại Quầy (phối hợp cùng Khối KHCN và theo định hướng chung).
 • Có khả năng phân tích danh mục khách hàng, hành vi và nhu cầu khách hàng
 • Khả năng lập và tổ chức, giám sát thực hiện kế hoạch
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý quá trình thực hiện
 • Kỹ năng phát triển con người
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
 • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
 • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...)
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)