icon
Department
Ban Pháp chế và Tuân thủ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/08/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Đề xuất, tham gia xây dựng các quy định, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám sát phi tín dụng (GSPTD)phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của ABBANK.
 • Xây dựng, đề xuất kế hoạch nhân sự, định biên nhân sự của Phòng GSPTD phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban và mục tiêu chung của ABBANK.
 • Lập kế hoạch công việc, đề xuất kế hoạch công việc lên cấp có thẩm quyền; xây dựng KPI hàng năm của Phòng GSPTD; tổ chức thực hiện việc triển khai kế hoạch công việc, KPI của Phòng GSPTD bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau: hoạt động giám sát từ xa, giám sát trực tiếp, công tác rà soát đánh giá văn bản nội bộ, công tác theo dõi thực hiện các khuyến nghị của Thanh tra NHNN, Khuyến nghị quá hạn của KTNB và các công việc khác được phân công.
 • Đề xuất tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân sự của Phòng GSPTDđể đáp ứng yêu cầu công việc, bổ sung nguồn lực. Đào tạo nghiệp vụ giám sát tuân thủ cho toàn hệ thống.
 • Tương tác với các Khối/Phòng/Ban và các đơn vị kinh doanh để xử lý công việc. Xây dựng cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các Khối/Phòng/Ban.
 • Tạo dựng mối quan hệ với các Cơ quan chức năng, hiệp hội để phục vụ cho công việc của phòng GSPTD.
 • Quản lý và điều phối các hoạt động cua Phòng GSPTD theo chức năng, nhiệm vụ được quy định;
 • Tổ chức thực hiện công việc của phòng, tác nghiệp chuyên môn, phân công công việc, ủy quyền/phân quyền, tương tác với các đơn vị liên quan để xử lý công việc.
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ở một trong các lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính, Ngân hàng,…
 • Có kinh nghiệm làm quản lý và có ít nhất 2 năm làm việc thuộc mảng giám sát tuân thủ hoặc mảng quản lý rủi ro.
 • Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm làm việc ở mảng pháp lý, quản lý rủi ro;
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
 • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
 • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...);
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)