icon
Department
Khối Vận hành và Dịch vụ khách hàng en
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/06/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
- Hạch toán các bút toán trên phần mềm kế toán của ABBANK theo quy trình hạch toán kế toán đã ban hành nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các giao dịch thẻ ABBANK trên các kênh thanh toán thẻ tại nước ngoài, và giao dịch thẻ nước ngoài trên các thiết bị thanh toán thẻ của ABBANK.
-Tập hợp các báo cáo, đối chiếu số liệu, kiểm tra tính chính xác của các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
- Hoàn tiền các chương trình khuyến mại dành cho thẻ quốc tế.
- Kiểm tra, quản lý số dư các tài khoản kế toán do cá nhân phụ trách hạch toán.
- Phân bổ phí thu nhập/chi phí từ dịch vụ thẻ quốc tế cho ĐVKD.
- Quản lý, hỗ trợ ĐVKD thực hiện kiểm tra số liệu hoàn quỹ, tiếp quỹ theo khu vực đươc phân công.
- Theo dõi, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác, cập nhật đầy đủ của nghiệp vụ kế toán thẻ.
- Tham gia đào tạo nghiệp vụ kế toán thanh toán thẻ cho các ĐVKD theo chỉ đạo của cấp quản lý.
- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Bộ phận.
- Tham mưu cho kiểm soát/TP/PP trong việc xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Bộ phận.
- Rà soát và đề xuất điều chỉnh, thay đổi các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan.
- Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ. 
 
icon
Requirement
-    Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, ngân hàng
-    Kinh nghiệm (nếu có yêu cầu, xin ghi rõ số năm kinh nghiệm tối thiểu): Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về thẻ quốc tế Visa nói riêng và các loại thẻ ngân hàng nói chung trên thị trường Việt Nam và thế giới.
-    Ngoại hình: Khá 
-    Các kỹ năng khác:
-    Ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo
-    Tin học văn phòng thành thạo.
-    Giao tiếp tốt.
 
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)