icon
Department
Khối Công nghệ Ngân hàng
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
17/09/2020
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
- Phát triển các sản phẩm, báo cáo, các tiện ích mới trên hệ thống CoreBanking, hệ thống báo cáo và các hệ thống công nghệ thông tin;
- Hỗ trợ các phòng ban, đơn vị khi có vấn để phát sinh trên hệ thống CoreBanking, hệ thống Ebanking, hệ thống báo cáo và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các qui trình, chính xác về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin;
- Gặp gỡ trao đổi với cá nhân đơn vị để thảo luận trong phạm vi công việc được phân công về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc;
- Phối hợp với các đối tác khi có yêu cầu;
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng;
- Tham gia các khóa đào tạo liên quan đến hệ thống;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

 
icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tin học hoặc chuyên ngành có liên quan;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển CoreBanking và các hệ thống công nghệ thông tin;
- Nắm nghiệp vụ, hệ thống quy định, quy trình về Ngân hàng, có hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm;
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Quyền lợi được hưởng
- Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
- Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
- Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
- Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...);

 
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)