icon
Department
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
01/07/2023
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Xây dựng mới, kiểm thử, kiểm định và điều chỉnh mô hình định lượng rủi ro cho các phân khúc;
 • Nghiên cứu và xây dựng các mô hình định lượng theo tiêu chuẩn Basel II/IFRS-9, các mô hình dự báo, cảnh báo sớm, mô hình tích hợp;
 • Nhận chuyển giao kiến thức chuyên môn từ các dự án tư vấn của đối tác bên ngoài hoặc tổ chức tự nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất các phương thức mới trong việc xây dựng mô hình rủi ro;
 • Phát triển, chuẩn bị hệ thống dữ liệu và phân tích dữ liệu phục vụ cho quản trị mô hình và đánh giá rủi ro của ABBANK; Thực hiện giám sát hiệu quả của các mô hình rủi ro, định kỳ lập các báo cáo giám sát mô hình và các báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của NHNN và nội bộ;
 • Tổ chức khai thác, quản lý hệ thống thông tin tín dụng từ CIC, hệ thống XHTD nội bộ, hệ thống LOS, BI/MIS ...; Nghiên cứu phân tích các tiêu chí, báo cáo rủi ro, yêu cầu dữ liệu, yêu cầu người dùng để xây dựng báo cáo trên hệ thống báo cáo của ngân hàng (OBIEE, PowerBI...) và các báo cáo NHNN;
 • Phối hợp với các bên liên quan, tham gia và thực hiện các dự án triển khai mô hình lên các hệ thống của ABBANK
 • Văn bản hóa các kết quả, quy trình thực hiện trong từng giai đoạn của việc quản trị rủi ro mô hình, bảo đảm khả năng thẩm định, đánh giá lại quy trình quản lý mô hình của các đơn vị có thẩm quyền;
 • Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn có liên quan; Truyền thông và đào tạo về việc áp dụng, triển khai các mô hình, công cụ định lượng trong hệ thống ABBANK.
icon
Requirement
 • Có khả năng tư duy phản biện và suy nghĩ độc lập; Định hướng kết quả và chủ động trong công việc, sẵn sàng nỗ lực ở mức cao để đạt được các mục tiêu đã đề ra;
 • Có khả năng nghiên cứu, tiếp cận các vấn đề phức tạp với định hướng ứng dụng thực tế;
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ở một trong các lĩnh vực: Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Toán tài chính, Toán Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin, khoa học máy tính;
 • Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ và xử lý, làm sạch dữ liệu như: R, Python, MatLab, Toad, SQLdeveloper, SSMS… Có kinh nghiệm làm việc với viết và tối ưu các truy vấn SQL với Oracle DB và MS SQL server;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng với hệ thống database và data model như Oracle Database, MS SQL server; các công cụ ETL như ODI, SSIS, Airflow, Talend…; các công cụ xây dựng báo cáo trực quan như OBIEE, PowerBI, Oracle Data Analytics, Tableau, Qlik....
 • Có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)