icon
Department
Kiểm toán nội bộ
icon
Field
icon
Province / City
Quảng Ninh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/07/2020
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bộ phận KHCN, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của Phòng, Đơn vị và Khối KHCN;
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh bao gồm phát triển khách hàng, quản lý chỉ tiêu kinh doanh;
 • Quản lý, triển khai, xác minh hồ sơ tín dụng, thủ tục giải ngân, thẩm định tài sản đảm bảo, thế chấp của khách hàng; Tổ chức thực hiện kiểm soát lại các hồ sơ tín dụng và các thủ tục đảm bảo tài sản, thủ tục giải ngân, thế chấp; Quản lý danh mục cho vay, bảo lãnh theo từng hạn mục theo quy định;
 • Tham mưu, đề xuất đối với các hồ sơ tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng;
 • Tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo đơn vị các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, tăng cường chất lượng thẩm định;
 • Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong Bộ phận; theo dõi, rà soát kết và báo cáo kết quả thực hiện công việc nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng;
 • Đề xuất các giải pháp và sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như nâng cao hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo.
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý tín dụng KHCN trong lĩnh vực Ngân hàng, hoặc ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển.
 • Hiểu biết về sản phẩm/nhóm sản phẩm, phí dịch vụ liên quan, cách thức vận hành triển khai nhóm sản phẩm/sản phẩm;
 • Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, các công cụ/ hình thức cho vay, bảo lãnh; quy trình/ thủ tục thu hồi nợ hay xử lý nợ;
 • Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch công việc;
 • Có khả năng giao việc, động viên, hướng dẫn, huấn luyện, thúc đẩy và quản lý hiệu quả làm việc đối với các thành viên của nhóm.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)