Loại thẻ master card

Switch product view
Cards Comparision (0/3)
EN VISA Contactless Credit - Platinum

EN VISA Contactless Credit - Platinum

HẠN MỨC TÍN DỤNG LÊN ĐẾN 100.000.000VNĐ

  • Được miễn lãi tối đa 45 ngày
  • Rút tiền mặt tại hơn 1 triệu ATM có biểu tượng VISA/PLUS trên toàn thế giới
  • Sử dụng các dịch vụ tiện ích
View Details