icon
Department
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Field
icon
Province / City
Hồ Chí Minh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
21/07/2020
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ

- Tiếp nhận yêu cầu công việc, xây dựng các kế hoạch công việc chi tiết của bản thân theo yêu cầu công việc được giao.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng hạn các công việc được giao. Báo cáo tiến trình, kết quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

- Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá Đơn vị kinh doanh áp dụng, triển khai các biện pháp, công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động;

- Phân tích số liệu, đánh giá và đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa, cảnh báo và giảm thiểu các tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động.

- Thường xuyên nghiên cứu và đề xuất cải tiến các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động

- Tổng hợp báo cáo rủi ro, danh mục rủi ro, tình hình tổn thất ảnh hưởng của rủi ro hoạt động đối với Ngân hàng, báo cáo đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các công cụ phương pháp quản lý rủi ro hoạt động đối với Ngân hàng. Đề xuất các giải pháp khắc phục và giảm thiểu.

2. Đào tạo và phát triển:

- Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài liên quan đến hoạt động vận hành tại đơn vị

- Hướng dẫn, kèm cặp và phát triển nhân viên và các nhân sự tân tuyển khi được giao nhiệm vụ.

3. Các công việc khác:

- Báo cáo công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

icon
Requirement
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan.
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, hoặc ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển.
  • Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro tại ABBANK
  • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá, tổng hợp & quản lý rủi ro
  • Có kiến thức về hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại vị trí Kiểm toán/kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên Nam
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)