icon
Khối / Ban
Khối Quản lý rủi ro en
icon
Lĩnh vực
Quản lý Rùi ro
icon
Địa điểm
Hồ Chí Minh
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
21/07/2020
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ

- Tiếp nhận yêu cầu công việc, xây dựng các kế hoạch công việc chi tiết của bản thân theo yêu cầu công việc được giao.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng hạn các công việc được giao. Báo cáo tiến trình, kết quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

- Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá Đơn vị kinh doanh áp dụng, triển khai các biện pháp, công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động;

- Phân tích số liệu, đánh giá và đề xuất các giải pháp, kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa, cảnh báo và giảm thiểu các tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động.

- Thường xuyên nghiên cứu và đề xuất cải tiến các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro hoạt động

- Tổng hợp báo cáo rủi ro, danh mục rủi ro, tình hình tổn thất ảnh hưởng của rủi ro hoạt động đối với Ngân hàng, báo cáo đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các công cụ phương pháp quản lý rủi ro hoạt động đối với Ngân hàng. Đề xuất các giải pháp khắc phục và giảm thiểu.

2. Đào tạo và phát triển:

- Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ/bên ngoài liên quan đến hoạt động vận hành tại đơn vị

- Hướng dẫn, kèm cặp và phát triển nhân viên và các nhân sự tân tuyển khi được giao nhiệm vụ.

3. Các công việc khác:

- Báo cáo công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

icon
Yêu cầu
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các ngành/ chuyên ngành khác có liên quan.
  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, hoặc ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển.
  • Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro tại ABBANK
  • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá, tổng hợp & quản lý rủi ro
  • Có kiến thức về hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại vị trí Kiểm toán/kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên Nam
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)