icon
Department
Khối Công nghệ Ngân hàng
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/07/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description

- Phân tích các sản phẩm, báo cáo, các tiện ích mới trên hệ thống Corebanking và các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tham gia các dự án CNNH khi có yêu cầu. 

- Hỗ trợ các phòng ban, chi nhánh khi có vấn đề liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ do Trung tâm phát triển và quản lý. 

- Phối hợp với các đối tác khi có yêu cầu. 

- Tham gia các khóa đào tạo liên quan. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các qui trình, chính xác về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng. 

- Gặp gỡ trao đổi với cá nhân đơn vị để thảo luận trong phạm vi công việc được phân công về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc. 

icon
Requirement
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác liên quan vị trí ứng tuyển.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp để phát triển các dự án.
- Có tư duy logic, lập kế hoạch và làm việc theo nhóm.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng ít nhất là 2 năm .
- Có kinh nghiệm làm việc đối với hệ thống Corebanking T24 ít nhất 2 năm.
- Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phân tích hệ thống Corebanking T24.
 
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)