icon
Khối / Ban
Khối Công nghệ Ngân hàng
icon
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
30/07/2021
icon
Số lượng cần tuyển
2
icon
Mô tả công việc

- Phân tích các sản phẩm, báo cáo, các tiện ích mới trên hệ thống Corebanking và các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tham gia các dự án CNNH khi có yêu cầu. 

- Hỗ trợ các phòng ban, chi nhánh khi có vấn đề liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ do Trung tâm phát triển và quản lý. 

- Phối hợp với các đối tác khi có yêu cầu. 

- Tham gia các khóa đào tạo liên quan. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các qui trình, chính xác về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng. 

- Gặp gỡ trao đổi với cá nhân đơn vị để thảo luận trong phạm vi công việc được phân công về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc. 

icon
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác liên quan vị trí ứng tuyển.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp để phát triển các dự án.
- Có tư duy logic, lập kế hoạch và làm việc theo nhóm.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng ít nhất là 2 năm .
- Có kinh nghiệm làm việc đối với hệ thống Corebanking T24 ít nhất 2 năm.
- Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phân tích hệ thống Corebanking T24.
 
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)