Tính năng dịch vụ:
  • Chuyển khoản theo số điện thoại người nhận (người nhận có đăng ký dịch vụ ABBANK Bankplus) hoặc theo số tài khoản người nhận.
  • Chuyển khoản nhanh ngoài hệ thống 24/7.
  • Nạp trực tiếp tiền điện thoại; Thanh toán hóa đơn: trả sau, điện, nước, điện thoại cố định PSTN, Homephone, internet ADSL.
  • Truy vấn số dư/sao kê giao dịch
Điều kiện sử dụng:
  • Cá nhân mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ ABBANKmobile của ABBANK và sử dụng thuê bao Viettel
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày:
  •  Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK