Bảo hiểm

Hiển thị dịch vụ
Bảo hiểm nhân thọ An Bình Bảo Gia

Bảo hiểm nhân thọ An Bình Bảo Gia

Chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương

  • Thời hạn bảo vệ linh hoạt từ 11 năm cho đến 100 năm
  • Bảo vệ thêm một người thân với Quyền lợi Tử vong do Tai nạn mà không tăng phí
  • Có thể đóng phí thêm lên đến 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản
Bảo hiểm nhân thọ An Bình Đắc Lộc

Bảo hiểm nhân thọ An Bình Đắc Lộc

Trao gửi niềm tin, đầu tư sáng suốt

  • Bảo hiểm toàn diện đến năm 99 tuổi
  • 05 giải pháp đầu tư chuyên biệt, phù hợp với nhiều nhu cầu
  • Sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính từ công ty hàng đầu Nhật Bản
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Cùng ABBANK chủ động bảo vệ sức khỏe, tối ưu quyền lợi y tế, an tâm vui sống.

  • Tổng số tiền người tham gia bảo hiểm được hưởng lên đến 454 triệu đồng/năm
  • Chỉ từ 3.000 đồng/ngày
  • Thủ tục bồi thường nhanh chóng, không yêu cầu khám sức khỏe khi đăng ký