Bảo hiểm

Hiển thị dịch vụ
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia

Cùng ABBANK chủ động bảo vệ sức khỏe, tối ưu quyền lợi y tế, an tâm vui sống.

  • Tổng số tiền người tham gia bảo hiểm được hưởng lên đến 454 triệu đồng/năm
  • Chỉ từ 3.000 đồng/ngày
  • Thủ tục bồi thường nhanh chóng, không yêu cầu khám sức khỏe khi đăng ký