Tính năng dịch vụ: Khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán với lãi suất không kỳ hạn

Đối tượng: Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại các điểm giao dịch của ABBANK

Phí dịch vụ: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK

Mẫu biểuPhụ lục