Thông tin sản phẩm:
  • Chuyển tiền từ Việt Nam đi nước ngoài trong vòng vài phút.
  • Nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam sau khi chuyển tiền thành công.
Đối tượng:
  • Cá nhân người Việt Nam.
  • Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK