Bảo lãnh và Cam kết cấp tín dụng

Hiển thị dịch vụ
Cam kết cấp tín dụng (Thư hứa)

Cam kết cấp tín dụng (Thư hứa)

Giải pháp giúp Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư dễ dàng hơn, tăng uy tín của KH trong giao dịch với đối tác.

  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
  • Phí phát hành cạnh tranh, hấp dẫn
  • Thời hạn cam kết tối đa 3 năm
Phát hành bảo lãnh

Phát hành bảo lãnh

Hỗ trợ bảo lãnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
  • Đa dạng về loại bảo lãnh
  • Tỷ lệ ký quỹ, tài sản bảo đảm ưu đãi và cạnh tranh