Thông tin sản phẩm:
  • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng
  • Thủ tục chuyển tiền đơn giản
  • Hạn mức chuyển tiền theo chứng từ cụ thể
  • Mua ngoại tệ của Ngân hàng với tỷ giá ưu đãi
  • Tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn
Đối tượng:
  • Người không cư trú hoặc người cư trú là công dân nước ngoài có nguồn thu hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam
Hồ sơ đăng ký:
  • Visa/ Passport nước ngoài
  • Giấy tờ minh chứng nguồn gốc của số tiền chuyển: Sao kê tài khoản, hợp đồng bán tài sản, hợp đồng cho tặng…
  • Giấy tờ liên quan khác