Tín dụng cho DN vừa và nhỏ

Hiển thị dịch vụ
SME Biz Loan

SME Biz Loan

Giải pháp cấp tín dụng để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh dành riêng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
 • Mức cấp tín dụng cao - đến 100% nhu cầu vốn, tối đa 20 tỷ đồng
 • Hình thức cấp tín dụng đa dạng: cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu.
SME Flex

SME Flex

Cho vay kinh doanh linh hoạt toàn diện

 • Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
 • Thời hạn vay dài lên đến 10 năm
 • Mức cấp tín dụng lên đến 20 tỷ đồng
SME Auto

SME Auto

Tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ mua xe ô tô phục vụ kinh doanh, đi lại

 • Tài trợ lên đến 95% giá trị xe mua
 • Lãi suất cạnh tranh
 • Thời gian vay dài, tối đa lên đến 7 năm
SME Top Up

SME Top Up

Cho vay không có tài sản bảo đảm dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian phê duyệt hồ sơ nhanh chóng
 • Tối đa 100% nhu cầu vốn của khách hàng
 • Lãi suất vay cạnh tranh
Cấp tín dụng ngắn hạn đảm bảo chủ yếu bằng bất động sản

Cấp tín dụng ngắn hạn đảm bảo chủ yếu bằng bất động sản

Cấp tín dung bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
 • Đa dạng hình thức cấp, gồm: Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C....
 • Đa đạng loại tài sản chấp nhận, gồm: Sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, giấy tờ có giá, bất động sản..
Cấp tín dụng trung dài hạn đầu tư tài sản cố định dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cấp tín dụng trung dài hạn đầu tư tài sản cố định dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cấp tín dụng đầu tư tài sản cố định

 • Thủ tục, hồ sơ đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
 • Thời gian vay lên đến 120 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh