Thông tin sản phẩm:
 • Chuyển tiền đi nước ngoài với hơn 110 loại ngoại tệ khác nhau: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, SGD, JPY, KRW, NZD
 • Thủ tục đơn giản, bảo mật và an toàn
 • Chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài
 • Mua ngoại tệ của Ngân hàng với tỷ giá ưu đãi
 • Không giới hạn số tiền chuyển
Đối tượng:
 • Người đi định cư/đã định cư ở nước ngoài
 • Người được người đi định cư ủy quyền hợp pháp
Hồ sơ đăng ký:
 • Thẻ định cư của người định cư/hộ chiếu Việt Nam có visa cho phép định cư hoặc giấy tờ chứng minh đang định cư nước ngoài
 • Chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền chuyển (tuỳ trường hợp)
 • CMND/ Hộ chiếu/ VB uỷ quyền của người được ủy quyền chuyển tiền (nếu có uỷ quyền)
 • Di chúc hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế/Văn bản phân chia di sản thừa kế hoặc quyết định phân chia tài sản của Toà án
 • Hợp đồng cho/tặng tài sản (trường hợp tài sản được cho tặng)
 • Giấy tờ liên quan khác