Công cụ tra cứu chứng thư bảo lãnh

Lưu ý:
 • 1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số serial để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
  1. - Số Tham chiếu có định dạng:

   MD + 10 chữ số kế tiếp (MDxxxxxxxxxx)

  2. - Số Serial được in sẵn ở góc dưới bên trái phôi thư bảo lãnh, có định dạng:

   AAAA + 6 chữ số kế tiếp (AAAAxxxxxx)

 • 2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các cam kết bảo lãnh:
  1. - Được phát hành bằng thư (không phải bằng điện)

  2. - Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu.