Thông tin sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND
  • Kỳ hạn gửi tiền: KH được lựa chọn linh hoạt kỳ hạn gửi tiền theo ngày, tối thiểu 7 ngày, tối đa 392 ngày
  • Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ
  • Lãi suất: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
Đối tượng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm tại quầy giao dịch ABBANK