Thông tin sản phẩm:
 • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng.
 • Thủ tục chuyển tiền đơn giản.
 • Hạn mức chuyển tiền theo chứng từ cụ thể
 • Mua ngoại tệ của Ngân hàng với tỷ giá ưu đãi.
 • Tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn.
Đối tượng:
 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Hồ sơ đăng ký:
 • Vé phương tiện di chuyển đến quốc gia du lịch (áp dụng khi KH mua ngoại tệ mặt)
 • Thư mời hoặc chứng từ thể hiện thông tin người đi công tác, hội nghị đăng ký tham gia hoặc được mời đi công tác, hội nghị 
 • Hoá đơn thanh toán hoặc chứng từ thể hiện chi phí phát sinh khi đi du lịch
 • Văn bản uỷ quyền của người đi du lịch (người uỷ quyền) cho người đại diện thực hiện giao dịch chuyển tiền (người được uỷ quyền)
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu/Văn bản uỷ quyền của người thực hiện chuyển tiền
 • Giấy tờ liên quan khác