Tính năng dịch vụ:  Tài khoản cao cấp là một loại tài khoản thanh toán với các ưu đãi, tiện ích nổi bật về phí chuyển tiền, phí giao dịch tài khoản... giúp khách hàng đạt được các lợi ích tốt nhất khi giao dịch thanh toán với ABBANK.

Đối tượng:
  • Cá nhân mở tài khoản cao cấp tại các điểm giao dịch của ABBANK
  • Hoặc: Đăng ký chuyển đổi sang tài khoản cao cấp trên Online Banking

Phí dịch vụ: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK

Mẫu biểuPhụ lục