Thông tin sản phẩm:
  • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng
  • Thủ tục chuyển tiền đơn giản
  • Hạn mức chuyển tiền hấp dẫn: Theo thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nội người được trợ cấp sinh sống, tra cứu tại đây
  • Tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn
Đối tượng:
  • Người cư trú là công dân Việt Nam
Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài 
  • Giấy tờ chứng minh nhu cầu trợ cấp (nếu số tiền lớn)
  • Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người chuyển tiền và người nhận tiền
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu/Văn bản uỷ quyền của người chuyển tiền (nếu uỷ quyền)
  • Giấy tờ liên quan khác