Tính năng dịch vụ:

  • Khách hàng chỉ cần cung cấp mã khách hàng sử dụng điện/nước tại quầy giao dịch ABBANK để được thanh toán hóa đơn điện.
  • Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán tại ABBANK nếu yêu cầu trích tiền từ tài khoản thanh toán
Đối tượng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu thanh toán tiền Nước/Điện

Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ ngày: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK.