Tính năng dịch vụ:
  • Nhận tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán.
  • Truy vấn các thông tin như: tra cứu số dư tài khoản, liệt kê giao dịch, tỷ giá, lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, điểm đặt ATM, địa điểm giao dịch qua cú pháp nhắn tin gửi về tổng đài 8149
Điều kiện sử dụng: Cá nhân mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ SMS banking của ABBANK  

Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày: Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK