Tín dụng cho DN siêu nhỏ

Hiển thị dịch vụ
SSE Flex

SSE Flex

Cấp tín dụng linh hoạt dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ.

  • Hồ sơ đơn giản (chấp nhận sổ bán hàng trong giai đoạn hộ kinh doanh), thời gian xử lý nhanh
  • Được cấp một phần hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm tối đa 60% hạn mức tín dụng
  • Chấp nhận đa dạng loại tài sản bảo đảm, Tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm lên đến 99%
SSE Biz Loan

SSE Biz Loan

Cho vay dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ bảo đảm bằng 100% Bất động sản và sản phẩm huy động

  • Có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng
  • Lãi suất cạnh tranh
Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp

Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp

Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp dành cho Doanh nghiệp siêu nhỏ bảo đảm bằng Bất động sản

  • Thủ tục đơn giản phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ có sổ sách kế toán đơn giản.
  • Mức cấp tối đa 7 tỷ đồng, có chính sách ưu đãi cho khách hàng trung thành
  • Thời hạn vay dài, tối đa 60 tháng, số tiền trả đều định kỳ phù hợp với dòng tiền của KH