Tài trợ thương mại SME

Hiển thị dịch vụ
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) SME

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A) SME

Hình thức ứng trước tiền hàng xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ cho khách hàng

 • Tỷ lệ chiết khấu cao lên đến 95%
 • Giảm thiểu rủi ro tối đa về chứng từ khi gửi nhờ thu
 • Xoay vòng vốn nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) SME

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C) SME

Hình thức ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ thanh toán/trả chậm từ đối tác nhập khẩu

 • Không cần có TSBĐ cho khoản chiết khấu
 • Giảm thiểu rủi ro tối đa về chứng từ khi gửi qua ngân hàng phát hành
 • Xoay vòng vốn nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn
Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SME

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SME

Hình thức hỗ trợ tài trợ vốn VND cho doanh nghiệp theo lãi suất ngoại tệ

 • Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian
 • Lãi suất tương đương vay Ngoại tệ (thấp hơn LS vay VND thông thường)
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng SME

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng SME

Hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường
 • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay
 • Giảm thiểu rủi ro khi XK
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng SME

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng SME

Hình thức ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng trong thời gian chờ trả chậm/thanh toán từ đối tác nhập khẩu/ngân hàng nước ngoài giúp đáp ứng nhu cầu xoay vòng vốn

 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường
 • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay
 • Giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi