TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
FOREIGN EXCHANGE RATE
Ngày (Date) 30/07/2021
Thời gian (Valid from) 08:13 AM
Tỷ giá mua Tỷ giá bán
BID ASK
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
Cash Transfer Transfer Cash
USD (>50$) 22,860 22,880 23,040 23,040
USD (<50$) 22,840 22,880 23,040 23,040
EUR 26,813 26,921 27,643 27,730
GBP 31,514 31,640 32,416 32,520
JPY 205.91 206.74 213.56 214.20
AUD 16,590 16,657 17,262 17,320
CAD 18,057 18,184 18,659 18,720
NZD 15,769 16,364
SGD 16,752 17,170
CHF 25,710 26,505
HKD 2,846 3,063
KRW 19.53 21.56