Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV TTTC&NHGD
TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
FOREIGN EXCHANGE RATE
Ngày (Date) 24/03/2023
Thời gian (Valid from) 8:00 AM
  MUA VÀO BÁN RA
  BID ASK
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
Cash Transfer Transfer Cash
USD (>50$) 23,330 23,350 23,670 23,690
USD (<50$) 23,310 23,350 23,670 23,690
EUR 24,888 24,988 26,108 26,190
GBP 28,208 28,322 29,446 29,540
JPY 175.22 175.93 186.27 186.83
AUD 15,303 15,365 16,086 16,140
CAD 16,704 16,822 17,521 17,580
NZD   14,369 15,059  
SGD 17,388 18,010
CHF   25,169 26,112  
HKD 2,948 3,044
KRW   17.62 20.38