Phòng Kinh doanh & SP cấu trúc
Khối NV & KDTT
TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ
FOREIGN EXCHANGE RATE
Ngày (Date) 5/7/2022
Thời gian (Valid from) 8:00 AM
  MUA VÀO BÁN RA
  BID ASK
Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản Tiền mặt
Cash Transfer Transfer Cash
USD >50$ 23,170 23,190 23,490 23,490
USD <50$ 23,150 23,190 23,490 23,490
EUR 23,794 23,890 24,921 25,000
GBP 27,662 27,773 28,771 28,860
JPY 168.11 168.78 176.00 176.53
AUD 15,617 15,680 16,469 16,520
CAD 17,734 17,859 18,482 18,540
NZD   14,145 14,908  
SGD 16,440 16,990
CHF   23,811 25,528  
HKD 2,857 3,093
KRW   17.57 19.42  
*Tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo, KH có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp