Thông tin sản phẩm:
  • Tính năng tra cứu thông tin tài khoản: tiền gửi, tiền vay,..
  • Tính năng chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ABBANK. Giảm đến 20% phí chuyển khoản ngoài hệ thống
  • Tính năng thanh toán như thanh toán lương nhân viên, thanh toán tiền mua hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK. Có thể thanh toán lên tới 50 lệnh cùng lúc
  • Thực hiện thanh toán định kỳ và thanh toán tương lai
  • Hạn mức thanh toán linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
Đối tượng: Đối tượng là các tổ chức sử dụng tài khoản tại ABBANK.

Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử E- banking theo mẫu của ABBANK