Tính năng sản phẩm:

  • Tính năng tra cứu thông tin tài khoản: tiền gửi, tiền vay,..
  • Tính năng chuyển tiền trong và ngoài hệ thống ABBANK. Giảm đến 40% phí chuyển khoản ngoài hệ thống
  • Tính năng thanh toán như thanh toán lương nhân viên, thanh toán hàng hóa, thanh toán hoa hồng đại lý, … trong và ngoài hệ thống ABBANK. Có thể thanh toán tối đa 50 lệnh cùng lúc. Thực hiện thanh toán định kỳ và thanh toán tương lai. Hạn mức thanh toán: 500.000.000 đồng/ngày. ABBANK có thể nâng hạn mức sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vượt hạn mức trên.
Đối tượng:  là các tổ chức trong nước và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam