Tính năng dịch vụ:
  • Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ của ABBANK như thông tin về lãi suất, tỷ giá hối đoái, các chương trình khuyến mại, thông tin tài khoản của khách hàng,… thông qua tổng đài điện thoại
Điều kiện sử dụng:
  • Cá nhân mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ Phone banking của ABBANK  
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày:
  •  Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK