Thông tin sản phẩm:
  • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh;
  • Nhận nợ bằng VND;
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 2 phương án lãi suất:
- Lãi suất cố định: lãi suất được xác định vào ngày giải ngân và không thay đổi trong suốt thời gian vay, mức lãi suất ưu đãi hơn lãi suất VND thông thường.
- Lãi suất thả nổi: lãi suất được xác định vào ngày giải ngân theo lãi suất cho vay USD. Tùy theo sự biến động tỷ giá ngoại tệ và thời gian vay, vào ngày tất toán khoản vay, Doanh nghiệp có thể phải bổ sung thêm một phần lãi suất.
  • Được trả nợ một phần hoặc toàn bộ khoản vay theo phương án lãi suất cho vay thả nổi trước thời hạn tất toán mà không bị áp dụng phí trả nợ trước hạn.
Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nhu cầu nhận nợ bằng VND với lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay ngoại tệ.

Hồ sơ đăng ký
  • Giấy đề nghị vay vốn.
  • Hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ tài sản bảo đảm và các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK (nếu có).
  • Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của ABBANK.