Cổng thanh toán trực tuyến VNPAY là dịch vụ thanh toán trực tuyến hợp tác giữa ABBANK và VNPAY.

Tính năng:
  •  Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến trên các trang thương mại điện tử mà VNPAY có kết nối theo từng thời kỳ.
Đối tượng:
  • Cá nhân mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ SMS Banking tại các điểm giao dịch của ABBANK.
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày:
  • Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK