Tín dụng cho DN vừa và nhỏ

Hiển thị dịch vụ
Gói sản phẩm nhà thầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Gói sản phẩm nhà thầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Cung cấp gói giải pháp toàn diện về tín dụng và giao dịch tài khoản cho doanh nghiệp

  • Đa đang hình thức cấp tín dụng: Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng L/C
  • Chấp nhận TSĐB là Quyền đòi nợ từ các hợp đồng kinh tế với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
  • Chính sách giá ưu đãi
Gói sản phẩm tài trợ nhà thầu điện lực

Gói sản phẩm tài trợ nhà thầu điện lực

Giải pháp hỗ trợ các nhà thầu điện lực cùng nhau phát triển

  • Đa dạng hình thức cấp: Cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành Thư tín dụng (L/C)
  • Chấp nhận TSĐB là Quyền đòi nợ/Khoản phải thu từ HĐKT được tài trợ với tỷ lệ cao – lên đến 80%.
  • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh tối thiểu chỉ từ 0%
Thấu chi SME

Thấu chi SME

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời của Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch TGTT
  • Có thể rút vốn vay tại bất kỳ CN/PGD thuộc hệ thống ABBANK hoặc chuyển khoản Online Banking
  • Việc thu nợ được thực hiện tự động ngay khi tài khoản khách hàng có số dư