Dịch vụ ví điện tử Moca là tiện tích thanh toán hợp tác giữa ABBANK và ví điện tử Moca. Khách hàng có thể dùng thẻ ghi nợ nội địa mở tại ABBANK để sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Ví điện tử Moca nhanh chóng, an toàn và chính xác.

1. Tính năng:
- Liên kết/ Hủy liên kết ví điện tử với thẻ ghi nợ nội địa mở tại ABBANK.
- Nạp tiền/ Rút tiền vào ví điện tử từ thẻ ghi nợ nội địa mở tại ABBANK.
- Nạp tiền điện thoại; mua thẻ game; Thanh toán các hóa đơn: tiền điện, tiền nước, viễn thông, truyền hình cáp, internet….
- Thanh toán cước taxi, Thanh toán tại cửa hàng

2. Đối tượng:- Cá nhân đăng ký ví điện tử Moca và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa mở tại ABBANK
- Khách hàng cần đăng ký dịch vụ  AB Ditizen

3. Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày:
- Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK