Dịch vụ ví điện tử Vimo là tiện tích thanh toán hợp tác giữa ABBANK và ví điện tử Vimo. Khách hàng có thể dùng thẻ ghi nợ nội địa mở tại ABBANK để sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Ví điện tử Vimo nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Tính năng:
  • Liên kết/Hủy liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán
  • Nạp tiền/Rút tiền vào ví điện tử từ tài khoản thanh toán
  • Nạp tiền điện thoại
  • Thanh toán các hóa đơn: tiền điện, tiền nước, viễn thông, truyền hình cáp, internet….
  • Mua vé tàu, bảo hiểm
  • Thanh toán vay tiêu dùng, nạp tiền VETC..
Đối tượng:
  • Cá nhân đăng ký ví điện tử AirPay và sử dụng Tài khoản thanh toán tại ABBANK  
Phí dịch vụ và hạn mức giao dịch/ngày:
  • Áp dụng theo quy định hiện hành của ABBANK