Thẻ ghi nợ nội địa Chip YOUcard được phát hành, theo chuẩn EMV tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc (contactless) gắn với tài khoản thanh toán của khách hàng tại ABBANK.

Thông tin thẻ:
  • Hạn mức rút tiền mặt tại ATM ABBANK: 6.000.000 VND/lần; Từ 30.000.000 VND/ngày .
  • Có thể mở thêm 2 thẻ phụ.
Tính năng thẻ:
  • Thực hiện các dịch vụ ngân hàng tại máy ATM ABBANK như: Vấn tin, chuyển khoản trong & ngoài hệ thống, in sao kê giao dịch, thanh toán hóa đơn tiền điện & cước viễn thông, nạp tiền điện thoại trả trước & thẻ game,...
  • Thực hiện thanh toán tại mọi POS.
  • Quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi với dịch vụ SMS Banking.
  • Mua sắm hàng hóa dịch vụ tại các website có liên kết.