Xem chi tiết công văn tại đây.
Xem BCTC Quý 2/2022 tại đây.