Lãi suất có hiệu lực từ 24/02/2024 hoặc đến khi có thông báo khác của ABBANK
 
Lãi suất %/năm
Lãi suất cơ sở cho vay KHCN 9.65%/năm

(*) Ghi chú:
  • Mức lãi suất nêu trên được áp dụng để tham chiếu điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các khoản vay mà trên thỏa thuận cho vay có quy định nguyên tắc điều chỉnh lãi suất là “Theo mức lãi suất cơ sở từng thời kỳ”;
  • Mức lãi suất trên đây đồng thời được áp dụng đối với các trường hợp gửi tiết kiệm từ 1,500 tỷ đồng trở lên trên một khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng - lãi cuối kỳ và phải có phê duyệt của Tổng Giám đốc