Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán (áp dụng từ ngày 04/4/2024)
 

Loại tiền Lãi suất (%/năm)
VND 0.10%