Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán (áp dụng từ ngày 01/08/2023)
 

Loại tiền Lãi suất (%/năm)
VND 0.10%