Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán (áp dụng từ ngày 20/05/2023)

Loại tiền

Lãi suất (%/năm)

VND

0.10%

USD

Ngoại tệ khác USD